Disse bankene har best forbrukslån

Disse bankene har best forbrukslån

Det er stor forskjell på bankene som utsteder forbrukslån. Både når det gjelder fleksibilitet, lånets størrelse, renter og nedbetalingstid. Mens noen banker umiddelbart sier nei, finnes det andre banker som er villige til å strekke seg mye lenger for å gi deg det beste forbrukslånet. Derfor er det så viktig at du sammenligner flere banker. Da finner du den banken som kan gi det beste lånetilbudet, tilpasset din økonomiske situasjon. Det gjelder å innhente så mange tilbud som mulig.

Hva kjennetegner bankene med de beste forbrukslånene?

Hva som er det beste forbrukslånet, vil avhenge helt av den enkelte låntakers behov. Mens noen har behov for å låne mest mulig, har andre behov for lavere rente og mer fleksibilitet i forhold til innbetaling. Noen har behov for penger raskt, mens andre kan vente litt lengre. Derfor er det viktig at du tenker igjennom hva som er viktig for deg før du sender avgårde en søknad om forbrukslån. Sett deg gjerne ned og skriv en liste over hva du ønsker deg.

Det gjelder altså å finne den banken som kan gi deg det beste lånet ut fra dine behov. Etter at du har funnet ut hva som er viktig for deg, kan du begynne å sende søknader til banker som tilbyr den type lån du trenger. Du bør sende søknad til så mange banker som mulig, da er sjansen størst for å få det beste lånetilbudet. Du finner mye informasjon om de ulike bankene ved å søke på nett. Du kan også kontakte en lånemegler.

  • Hva som er det beste forbrukslånet, avhenger av din økonomiske situasjon

Best rente

En viktig faktor når du skal velge forbrukslån er hvilket lånetilbud som har den beste renten og de laveste kostnadene. Når du skal sammenligne ulike lånetilbud er det viktig at du ser på den effektive renten, da det er denne renten som viser hva lånet vil koste deg totalt sett inkludert renter og gebyrer. Det er flere ting som avgjør hvilken rente banken vil tilby deg, ikke minst hvordan det står til med din egen økonomi.

Dersom bankene anser at du har en god og trygg økonomi og at du er en sikker betaler, vil du få tilbud om en lavere rente enn om du for eksempel har mye gjeld i forhold til inntekt. Merk at ulike banker legger vekt på ulike ting. Derfor kan du få to tilbud, med to helt forskjellige rentesatser. Husk også å se på gebyrene. Her er en oversikt over de vanligste gebyrene som følger med et forbrukslån.

Fleksibilitet

Renter og kostnader er selvfølgelig en viktig faktor, når du skal velge hvilket lån som er best for deg. Det er viktig å ta i betraktning andre betingelser også. Noen banker er for eksempel mer fleksible i forhold til nedbetalingstid og avdragsfrihet. Dersom noe uventet skulle skje og du kommer i økonomisk knipe, kan det være godt å være kunde hos en fleksibel bank. De kan være villig til å gi deg avdragsfrihet en periode eller forlenget nedbetalingstid.

  • Noen banker er svært strenge, mens andre er mer fleksible
  • I tillegg til direkte kostnader (effektiv rente) bør du også vurdere bankens vilje til fleksibilitet, om noe plutselig skulle endre seg med økonomien din
  • Lengre nedbetalingstid eller avdragsfrihet kan være verdifullt om du for en kortere periode skulle havne i en økonomisk knipe

Slik kan du unngå at lånet går til inkasso. Dersom regningen på lånet havner i inkassosystemet, påløper det både ekstra gebyrer, renter og salærer. Dette er en svært dyr prosess, og det er du som kunde som må betale kostnadene. I verste fall kan du få en betalingsanmerkning, som vil ha en svært negativ effekt på din økonomi. Med en slik anmerkning får du ikke mer lån. Du kan også få problemer med å skaffe deg basistjenester som forsikring, mobilabonnement og strøm.

Lånets størrelse

Ikke alle banker er villige til å låne ut like mye penger som kundene ønsker. Dersom du søker om et større lån enn hva banken maksimalt er villig til å låne ut, vil du få avslag på lånesøknaden. Dette til tross for at du kanskje oppfyller alle kravene for å få et stort forbrukslån. Da må du finne en bank som vil innvilge deg det beløpet du ønsker. Dette gjør du best ved å sammenligne flere banker.

Det er stor forskjell på bankene. Mens noen banker kun låner ut mindre beløp, finnes det noen banker som innvilger forbrukslån på flere hundre tusen kroner. Eksempelvis kan du låne opp til 600 000 hos Bank Norwegian. En lånemegler kan også sette deg i kontakt med banker som er villige til å låne ut større summer. Da vil du få tilbud fra flere banker, og kan enkelt velge den banken som har de beste betingelsene.

Best totalpakke

I noen tilfeller kan du oppnå fordeler med å samle dine lån og andre finansielle tjenester, (som for eksempel sparing og forsikring) hos en bank. Det finnes noen banker som har kundefordeler for lojale bankkunder. Du kan også oppnå bedre betingelser på nye lån om banken kjenner deg over tid. Da har de bedre tillit til din økonomi, og vet at du betaler regningene dine. Ta kontakt med din hovedbank, og spør hvilke betingelser de kan gi deg før du kontakter andre banker.

Bruk en lånemegler

Å finne informasjon om hvilken bank som er villig til å gi deg det beste forbrukslånet kan være svært tidkrevende. Det tar også tid å sende søknader til flere banker. Det anbefales derfor å benytte en lånemegler. Da sender du kun én søknad til lånemegleren, som videresender denne til flere banker. Det er gratis og uforpliktende å bruke en lånemegler, og du må ikke takke ja til lånetilbudene som du får. Du velger enkelt det beste tilbudet.

  • Bruk av en lånemegler kan spare deg for mye tid
  • Det er gratis og uforpliktende å bruke en lånemegler

Oppsummering

Når du skal finne ut hvilken bank som er best for deg, må du vurdere en rekke faktorer. Først og fremst må du se hvilken bank som kan gi deg det lånebeløpet du trenger, til den beste renten. Deretter bør du se på bankens øvrige vilkår. For eksempel hvor fleksibel banken er, dersom noe uforutsett skulle skje med økonomien din. En lånemegler kan være med å gi deg råd om hvilken bank du skal velge. Lykke til med lånesøknaden.